* Внимание! Цените на услугите,
предоставяни от хотела, могат да варират през сезона.

Допълнителните хотелски услуги не са включени в цената .

Посочената  информация е само за справка. Количествени и качествени характеристики (площ на стаите, брой на ресторантите, баровете и т.н.) могат да бъдат променени от страна на хотела, без да се уведомява  туроператора.

Хотели в Гърция